5.12.1917: Anarkia Turussa jatkuu


Sos.-dem. kunnallisjärjestön eilinen kokous hylännyt ehdotuksen maaherran ja poliisimestarin vapauttamisesta.

Turun sos.-dem. kunnallisjärjestön kokouksessa eilen illalla oli jälleen käsiteltävänä kysymys läänin kuvernöörin ja kaupungin poliisimestarin vapauttamisesta.

Kokoukselle tehnyt ehdotukset.
Kunnallisjärjestön toimikunta ehdotti että kuvernööri ja poliisimestari vapautettaisiin ja heidän paikkansa täytettäisiin sosialistien omilla ehdokkailla.

Kokouksen kestäessä tehtiin myöskin sellainen ehdotus, että vangitut vapautettaisiin, mutta virastot yhä pidettäisiin suljettuina ja ”vallankumouksellisten” miehittäminä.

Punakaartin taholta ehdotettiin, että asiantilan annettaisiin jatkua ennallaan.


Keskustelussa
kannattivat melkein kaikki puhujat kunnallisjärjestön toimikunnan ehdostusta. Puhujat totesivat, että virastojen suljettuina pitäminen kohdistuu osittain työväestöä itseään vastaan, koska useat heidän riveistään olevat tutkintavangit sentähden joutuvat yhä kauemmin odottamaan asiansa ratkaisua. Myöskin viitattiin siihen, että useat lähiseudun kunnat olivat uhanneet lopettaa elintarpeiden tuonnin kaupunkiin siihen asti kunnes vangit vapautetaan. Eräs puhujista huomautti, että jos lähipitäjät toteuttavat uhkauksensa elintarpeiden tuonnin keskeyttämisestä, niin Turussa riittää elintarpeita vain 3-4 päiväksi. Tähän huudettiin kokoushuoneesta: ”Kyllä punakaarti toimittaa elintarpeita!” Tämän johdosta huomautti puhuja, että punakaarti toimitti lakkoaikana elintarpeita kaupunkiin 1000 kiloa, mutta söi itse sillä ajalla 3000 kiloa, joten apu siltä taholta näyttää varsin epäilyttävältä.


Kokouksen päätös.
Toimititetussa äänestyksessä päätettiin suurellä äänten enemmistöllä että asioiden annetaan edelleenkin joka suhteessa olla ennallaan.


Lisäksi päätti kokous, että nykyisen miliisipäällystön tulee ottaa tutkiakseen nykyään pidätettyinä olevien tutkintavankien asioita.

Kokoukseen saapuneiden valtavan enemmistön muodostivat nuoret pojat ja punakaartilaiset. Mainita sopii, että kokouksessa läsnäolleet työväen johtomiehet kannattivat edellämainittua kunnallistoimikunnan ehdotusta.

Uusi Aura 5.12.1917