3.12.1917: Maarian Miliisilaitoksen värväysilmoitus


Työtä saatavissa. Miliisien ottaminen. Täten ilmoitetaan, että niiden mieshenkilöiden, joilla on halua pyrkiä miliiseiksi Maarian Miliisilaitokseen, tulee jättää omakätinen kirjallinen hakemuksensa maanantaina t.k. 10 päivään mennessä Maarian Järjestyslautakunnalle.

Hakemusta tulee seurata mainetodistus sekä todistus siitä että on kuulunut Sos-dem puolueeseen vähintään puolen vuoden ajan sekä todistukset mitä hakija aikoo edukseen käyttää.

Maariassa 1 p. jouluk. 1917. Järjestyslautakunta

Sosialisti 3.12.1917