8.11.1917: Tiedotus Nuorisoseuraintyön luentotilaisuuksista Loimaan seudulla

Nuorisoseuraintyön neuvonanto Varsinais-Suomessa. Vuosikokouksessa lausutun toivomuksen mukaisesti on Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen Liiton johtokunta hankkinut maakuntaan neuvojen, hra William Kalliokosken.

Mainittu neuvoja pitää luentoja Mellilässä marraskuun 20 pna, Loimaalla marraskuun 21 pnä, Niinijoella marraskuun 22 pnä, Kojonkulmalla 23 pnä ja Alastarolla marraskuun 24 pnä.

Kunnallisia Sanomia Loimaalta, Alastarolta, Metsämaalta ja Mellilästä 8.11.1917