27.11.1917: Liedon punakaarti järjestää oman kunnankokouksen


Liedon rosvokaartin "kunnallisia toimia.” 
Perustetaan m.m. kunnallinen seisova ”sotalaitos”.

Viime perjantaiksi Lietoon kutsuttiin kunnankokous, mutta sitä ennen ilmoitettiin Sikilän työväenyhdistyksen nimessä kunnankokouksen esimiehelle J. Alinikulalle, ettei sanottua kunnankokousta saa pitää. Syytä tietoon ei kuitenkaan ilmoitettu. Esimies katsoi kuitenkin velvollisuudekseen saapua paikalla, mutta silloin ilmoitettiin hänelle, että jos kokousta yritettäisiin pitää, tultaisiin se väkivalloin estämään. Kokous jäi näin ollen pitämättä.

Seuraavana päivänä eli lauantaina oli Sikilän työväenyhdistyksellä suuri kokous, jossa päätettiin lakon lopettamisesta ja ehkä myös varojen hankkimisesta punakaartilaisten palkkaamiseksi, joille oli kuuleman mukaan lakon alussa luvattu 15 mk päivältä. Tällöin oli myöskin päätetty pitää maanantaina t.k. 26 pnä kunnankokous, jossa kaikilla 20 vuotta täyttäneillä olisi äänioikeus. Asiasta oli sen verran julkisuudessa puhuttu, että sunnuntaina kunnankokouksen esimieheltä puhelimessa tavan takaa tiedusteltiin, olisiko maanantaiksi määrätty kunnankokous. Kokouksen pidosta eivät enempi esimies kuin muutkaan olleet selvillä ennen kuin maanantaina klo 9 tienoissa nähtiin Liedon rosvokaartin marssivan kunnantupaa kohti täysissä varustuksissa, varustettuna useilla eri aselajeilla, kuten haulikoilla, salonkikivääreillä ja n.s. junttapyssyillä sekä miekoilla ja sapeleilla ja tietysti punaisella lipulla. Suuremmat aselajit oli nähtävästi jätetty päämajaan Sikilän työväenyhdistyksen talolle, koska niitä ei näkynyt mukana. Matkan varrella poikkesi ”komendantti”, joksi sotilaat häntä ryöstöjen aikana nimittivät – siviilioloissa Härmänniityn Koskinen – kunnanesimiehen luo erään toisen kanssa vaatimaan häntäkin mukaan kunnankokoukseen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja sattui kuitenkin olemaan poissa.

Kuuleman mukaan valittiin kokouksessa kunnanvaltuusto, joka ensi sunnuntaina pitää ensimmäisen täysi-istuntonsa. Samalla kokous oli päättänyt kaikille lakon aikana ryöstöretkillä olleille huligaaneille maksaa 15 mk päivässä sekä toiseksi pitää 60 miestä aseissa 15 mkan päiväpalkalla, joista osa tulee asustamaan kunnan omistamassa Mäyrän talossa. Tästä päätöksestä ilmoitti eräs elintarvelautakunnan jäsen E. Lausmäki kunnallislautakunnan esimiehelle, mainiten samalla että hänen tulee vangitsemisen uhalla osottaa tarkoitukseen tarvittavat varat ensi sunnuntaiksi. Kun esimies piti vaatimusta laittomana, koska joku muu ryhmä voisi seuraavana päivänä päättää toisin, väitettiin ettei nykyään ole mitään kunnallislakia olemassakaan. Samanlainen tuomio päätettiin antaa kunnankokouksen esimiehelle.

Kukahan lopulta jaksaa maksaa tällaisen ”…politiikan” kustannukset.