21.11.1917: Rödgardisterna söker vapen hos ärkebiskopen


Man söker vapen – i ärkebiskopsgården. Torsdagen tyckes annars hava varit en ”kyrklig dag” för rödgardisterna. Ärkebiskopen fick också ett besök av ”huliserna”, som med hattarna på sig snokade i ärkebiskopsgården för att finna – vapen. Ärkebiskopen lär ha hållit för våldsverkarena en allvarsam straffpredikan och förmått dem att uppträda mera hyfst.

Åbo Underrättelser 21.11.1917