14.11.1917: Suurlakko


Toverit, kansalaiset!

Suomen Ammattijärjestön edustajakokouksen päätöksen mukaisesti alkaa maassa nyt heti suurlakko, joka on tähdätty porvariston harjoittamaa edesvastuutonta politiikkaa vastaan, mikä on saattanut köyhälistön mitä sietämättömimpään taloudelliseen hätään ja mikä uhkaa tehdä tyhjiksi työväestön vaatimukset valtiollisen ja kunnallisen kansanvallan pikaisesta toteuttamisesta. Kunkin työläisen on nyt täytettävä velvollisuutensa, jotta porvariston turmiolliselle politiikalle voitaisiin mahdollisimman pian asettaa jyrkkä raja ja avata kärsivälle työväestölle vapaampi tie parempien elämisehtojen ja inhimillisten oikeuksien saavuttamiseksi.

Lakko ei tule koskemaan vesijohtoa, palolaitosta, ruokatavarain valmistusta eikä myöskään ruokatavarain kauppaa ja kuljetusta. Niinikään ovat lakosta vapaita sähkölaitos, sairaalat ja apteekit. Rautatieliikenteen, samoin kuin posti- ja puhelinlaitoksien y.m. suhteen ilmotetaan lähemmin tuonnempana.

Kehotetaan jokaista noudattamaan harkitsevaisuutta ja hyvää järjestystä. Mahdollisista ilkivaltaisuuksista, miltä puolelta niitä kulloinkin ilmeneekin, tullaan työväestön oikeudentunnon mukaisesti mitä ankarimmin rankaisemaan. Provokatsioonia on tarkasti varottava. Järjestyneen työväestön asettama Johtava Komitea seuraa asiain kulkua sekä antaa määräyksiä ja toimintaohjeita, joita on ehdottomasti noudatettava. Kaikista työväestön asiaa vahingoittavista teoista on viipymättä ilmoitettava Johtavalle Komitealle, joka kaikessa nojautuu järjestyneeseen työväkeen ja pyrkii sen tahtoa toteuttamaan.

Turun sos.dem. Kunnallisjärjestön Johtava Komitea.

Sosialisti 14.11.1917