19.10.1917: Åbo Akademis stiftelseurkund


Stadfäst av senaten – kommuniceras generalguvernören. Ett antal personer i Åbo har anhållit om stadfästelse av stadgar för Stiftelsen för Åbo Akademi. Senaten har för sin del stadfäst stadgarna och ärendet kommuniceras generalguvernören.

Åbo Underrättelser 19.10.1917