1.10.1917: Äänestyspäivän vaalimainoksia. Valannonser på röstningsdagen.


Työläiset! Taiston hetki on lyönyt!


Tänään ja huomenna käydään tässä maassa ensi kerran oikeata luokkataistelua. Yhdistynyt porvaristo ja työväestö on nyt vastakkain. Luokkaeduista on kysymys, ei muusta. Porvaristo tahtoo tänään ja huomenna kukistaa kansanvallan tässä maassa, jotta sen riistoedut olisivat edelleen turvatut. Salliiko sen työväestä, jota vastaas siis porvariston hyökkäys on kohdistettu? Ei, ei! Tämän kansan työväenluokka ei sitä salli, eikä saa sallia. Se astuu konin kerroin entistä lukuisampana vaaliuurnien ääreen ja vetää punaviivansa sosialidemokratian hyväksi. Se tietää nimittäin että kansanvallan paras tuki ja turva on sosialidemokratiassa.

Sosialisti 1.10.1917


Ett dåligt samvete


har den, som på onsdag morgon vaknar, medveten om att inte ha fyllt sin valmans-plikt. Av liknöjdhet eller slarv har han försummat att med sin röst bidraga till seger för de borgerliga partierna, vilkas samfällda strävan är att bryta ned socialisternas vanstyre och verka för återställandet av lag, lugn och ordning. På en enda röst kan valets utgång bli beroende. Må därför pliktkänslan och omtanken om landets väl mana var och en att deltaga i valet och därmed bidraga till att lagligheten var der återupprättad, den medborgerliga okränkbarheten tryggad och lugn och ordning återställda.

Åbo Underrättelser 1.10.1917


Vaalilippu.


Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä käytetään äänestettäessä vaalilippua, jossa esiintyy kolme vaaliliittoa.


Ensimmäisen tunnuslauseena on: ”Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten turvallisuuden puolesta, väkivaltaa ja epäjärjestystä vastaan.”
Ensimmäinen vaaliliitto siis on itsenäisyyden ja laillisen järjestyksen kannattajien vaaliliitto.

Toisen vaaliliiton tunnuslauseena on: ”Sosialidemokratinen vaaliliitto”. Toinen vaaliliitto siis on venäläisten sotamiesten ”tilapäisten vaimojen”, voinryöstäjien ja muutamien harhaan johdettujen rehellisten työmiesten vaaliliitto.

Kolmannen vaaliliiton tunnuslauseena on ”Kristillisen Työkansan vaaliliitto.”
Kolmas vaaliliitto on niiden äänestäjien vaaliliitto, jotka haluavat tehdä hyödyttömän kävelyretken vaalipaikalle, jossa heidän ehdokkaansa ei missään tapauksessa saa riittävää äänimäärää tullakseen valituiksi.

Äänet siis ensimmäisen vaaliliiton ehdokaslistoille!

Uusi Aura 1.10.1917