3.9.1917: Polttopuiden hankinta


Tulossa oleva talvi näyttää uhkaavammalta kuin mikään edellisistä sotatalvista. Ravintoaineiden puute käy päivä päivältä vaikeammaksi. Helsingissä on asema jo nyt havaittu niin vakavaksi, että on herätetty kysymys kaupungin osittaisesta tyhjentämisestä. Myöhemmin voi tulla muiden suurempien kaupunkien vuoro. Aseman vakavuutta lisää se, että itäisen sotanäyttämön tärkein rintamanosa joutuu meidän maamme läheisyyteen. Se voi tehdä aivan tyhjäksi tähänkin asti heikot toiveet ruokavarojen saannista Venäjältä maahamme.

Päähuomio on siis kohdistettava ravintokysymykseen.

Mutta sen ohessa on muistettava, että myöskin polttopuupula voi tulevan talven aikana käydä kaupungeissa uhkaavammaksi kuin ennen. Tosin kuluttanevat teollisuuslaitokset tulevana talvena hiukan vähemmän polttopuita kuin kahtena edellisenä, kun taas rautatielaitos tarvitsee vähintään saman määrän. Vaikuttavana syynä polttopuupulan uhkaan on se että halkojen ajoa metsistä rautateitten varsille ei tulevana talvena voida suorittaa lähimainkaan samassa määrässä kuin edellisinä talvina. Viljan syöttäminen hevosille on kielletty ja pelkillä heinillä ja oljilla ruokituilla hevosilla ei suuriakaan ajotöitä suoriteta. Välttämättömyys yrittää saada maan ravintotuotanto tulevana kesänä lisääntymään niin ikään vaatii, että hevosten vetokyky tulisi mahdollisimman tarkoin käyttää maatalouden palveluksessa eikä metsätöissä.

Edellisen lisäksi on otettava huomioon että Pietariin ei jatkuvan kesäkauden aikana ole vesiteitse kuljetetty kuin osa siitä polttopuumäärästä mikä sinne kuletettiin kahden edellisen kesän aikana. Ellei Pietaria ennen talven tuloa aivan kokonaan tyhjennetä, täytyy sinne talven aikana kulettaa polttopuita rautateitse. Kysymykseen voivat silloin tulla Arkangelin rata ja Suomen rautatiet. Edellämainitun radan varsilla on kyllä suuret määrät halkoja, mutta niin suuren kulutuskeskuksen kuin Pietarin tarpeen tyydyttämiseen ei yhden radan kuletuskyky riitä. Välttämättömäksi siis kävisi, ellei aivan odottamattomia muutoksia tapahdu, polttopuiden kuletus Pietariin tulevan talven aikana Suomen valtion rautateiden varsilla. Jos voitaisiin vaihtaa halot viljaan, ei meidän suomalaisten olisi syytä kieltäytyä antamasta halkoja pietarilaisille. Voitaisiinhan siten estää pietarilaiset kuolemasta viluun ja suomalaiset nälkään.

Jo nämä tässä esitetyt seikat sinänsä osoittavat, että suuria vaikeuksia polttopuiden hankinnassa kulutuskeskuksiin on tulevana talvena odotettavissa. Siitä syystä on vielä avoveden aikana kuletettava sekä saaristoista rantakaupunkeihin että sisämaasta rautateiden varsille vesiteitse niin suuret määrät halkoja kuin suinkin mahdollista.

Ainoatakaan tilaisuutta varustutumiseen talven varalle ei saa lyödä laimin, sillä todennäköisesti on uusi ja meidän maallemme vaikein talvisota tulossa.

3.9.1917

Uusi Aura 5.9.1917.