28.9.1917: Telefonlinjerna avbrutna p.g.a. häftig storm


Den häftiga stormen igår avbryter all interurban telefonförbindelse. – Härjar hårt i skvärerna.

En stark västlig storm blåste upp på morgonsidan i går och ökade frampå dagen ansenligt i styrka, samtidigt som de häftiga regnbyarna dock avtogo och solen trängde fram.

Nu som förr blevo telefonledningarna hårt ansatta av stormen och staden försattes snart i ett tillstånd av fullständig isolering, som alltid medför så många olägenheter såväl å det ena som det andra området. Fram på förmiddagen började den ena ledningen efter den andra strejka och förbindelserna med olika orter avbrötos slag i slag. Ledningarna till Helsingfors och andra orter fungerade nödtorfteligen till inemot klockan 3 på eftermiddagen, men när affärstiden nalkades sitt slut, då var isoleringen också så fullständig man gärna kan tänka sig och så var och förblev det ännu i natt. Helsingfors, Tammerfors, Raumo, Nystad, Salo, Loimijoki o.s.v. – alltid hade centralen samma svar: det går inte. Till Nådendal och Pargas var den enda förbindelse oss erbjöds med yttervärlden, men det var inte till mycken tröst. Inom staden fungerade ledningarna, ehuru kontakter nog förmärktes.

Åbo Underrättelser 28.9.1917