14.9.1917: Arbetarföreningar och skyddskårer i Kimitonejden. Työväenyhdistyksiä ja suojeluskuntia Kemiön seudulla.


År 1917 aktiverades arbetarföreningarna i Dalsbruk, Björkboda och Kimito. Det torde också ha funnits oregistrerade arbetarföreningar bl.a. i Västanfjärd.

Rekun kylässä Kemiössä toimi vuonna 1917 aktiivinen työväenyhdistys. Yhdistyksellä oli oma työväentalo.

Hösten 1917 hade man i Kimito genom offentlig kungörelse kallat intresserade personer för att grunda en skyddskår. Ett par möten hölls, men någon stor anslutning blev det inte på grund av rädsla för de ryska truppenheterna, som fanns i Kimitobygden.

Kemiön suojeluskunta perustettiin lokakuussa 1917. Aseiden puuttuessa toimintaa ei ollut ennen Vapaussotaa. Sodan puhjettua joukko kemiöläisiä suojeluskuntalaisia siirtyi jääteitse Ahvenanmaalle, jossa he liittyivät Saariston Vapaajoukkoon. Kemiö vapautui punaisten vallasta 6.4.1918.