13.9.1917: Viljan toimitus jakelijalle Loimaalla


Loimaan kunnan elintarvikelautakunta kehoittaa niitä henkilöitä Loimaan kunnassa, joilla vielä on vuoden 1916 satoa hallussaan, tuomaan sen elintarvikelautakunnan hyväksymälle viljanjakelijalle Loimaan Osuuskaipalle viimeistään syysk. 15 pnä. Saman ajan kuluessa on myöskin niiden, jotka ovat osan valtiolle luovutetusta viljasta jakelijalle vieneet, tehtävä tilistään selvä jakelijan kanssa. Samaa satoa koskevat puinti-ilmoitukset on myöskin saman ajan kuluessa elintarvikelautakunnalle jätettävät. Mainitun ajan jälkeen jätetään selvittämättä olevat asiat elintarvikelain nojalla viranomaisten haltuun syytteen nostamista varten niskoittelevia vastaan.

Kunnallisia Sanomia Loimaalta, Alastarolta, Metsämaalta ja Mellilästä 13.9.1917