28.8.1917: Sotaväkeä Naantalissa.

Naantalin valtuusmiehet päättivät kääntyä kirjelmällä läänin kuvernöörin puoleen ja anoa täällä majailevan sotaväen poistamista, koska kaupungille sotaväen täällä olon vuoksi oli koitunut tuntuvia kustannuksia. Lisäksi elintarpeiden niukkuus oli syynä edellä mainittuun pyyntöön.


Samassa kokouksessa luettiin kuvernöörinviraston ja sitä seurannut maistraatin kirjelmä koskeva avustuksen myöntämistä vähävaraisille kuluttajaperheille maidon hankkimiseksi 12 vuotta nuoremmille.


Valtuusmiehet päättivät myöntää kaupungin yleisistä varoista mainituille perheille 10 pennin avustuksen lasta ja päivää kohti maidon ostoa varten.